Powersoft d.o.o.
  [O Nama] [Hardware] [Software] [Servis] [Download] [Pitanja] [Kontakt] [Upload] [Home]  
Powersoft
      d.o.o. za informatički inženjering  

              Kozarčeva 3
              43500 Daruvar
              Hrvatska
  NOVO:

POSPowerFiskal - modul za
Geron, Fizikalnu i ostale
programe za rad s
gotovinskim računima

POSPowerPos fiskalizirana
blagajnaDOWNLOAD

Korisnici naših aplikacija mogu ovdje skinuti najnovije inačice programa. Sve inačice prilagođene su za nadogradnju na postojeći sustav.

PRIJE INSTALACIJE NOVE INAČICE OBAVEZNO NAPRAVITI BACKUP!!!
Powersoft d.o.o. ne preuzima odgovornost za štetu nastalu nepridržavanjem uputa.

program

datoteka

inačica
datum
veličina

opis / naputak za instalaciju

ds
FIZIKALNA UPUTE

-
15.07.2015.
1746 KB

upute za Fizikalnu, ver. 4.00

Fizikalna
FIZIKALNA

Fizikalna342.exe

3.42
07.04.2014.
2895 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Fizikalna')

ds
GERON INFO

2.52
29.03.2014.
3097 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Geron')

Metus
METUS

Metus354.exe

3.54
18.01.2014.
3561 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Metus')

Fizikalna
FIZIKALNA

Fizikalna341.exe

3.41
02.12.2013.
2895 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Fizikalna')

Metus
METUS

Metus352.exe

3.52
17.09.2013.
3522 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Metus')

Fizikalna
FIZIKALNA

Fizikalna340.exe

3.40
09.09.2013.
2401 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Fizikalna')

Fizikalna
FIZIKALNA

Fizikalna336.exe

3.36
03.06.2013.
2147 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Fizikalna')

Metus
METUS

Metus351.exe

3.51
03.06.2013.
3179 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Metus')

Fizikalna
FIZIKALNA

Fizikalna335.exe

3.35
26.03.2013.
2147 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Fizikalna')

Metus
METUS

Metus350.exe

3.50
25.03.2013.
3179 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Metus')

Fizikalna
FIZIKALNA

Fizikalna332.exe

3.32
05.02.2013.
1715 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Fizikalna')

Metus
METUS

Metus346.exe

3.46
17.11.2012.
3132 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Metus')

Fizikalna
FIZIKALNA

Fizikalna331.exe

3.32
23.10.2012.
1741 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Fizikalna')

speci211
SPECIMED

Specimed224.exe

2.24
17.10.2012.
696 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\SpeciMed')

Metus
URUDŽBENI

Urudzbeni100.exe

1.00
9.10.2012.
1057 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Urudzbeni')

Metus
METUS

Metus345.exe

3.45
24.09.2012.
3262 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Metus')

Fizikalna
FIZIKALNA

Fizikalna330.exe

3.30
23.04.2012.
1741 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Fizikalna')

Metus
METUS

Metus341.exe

3.41
27.03.2012.
2997 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Metus')

Metus
METUS

Metus340.exe

3.40
26.01.2012.
2989 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Metus')

Fizikalna
FIZIKALNA

Fizikalna324.exe

3.24
15.11.2011.
2506 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Fizikalna')

Fizikalna
RADNICI INFO

RadniciInfo.exe

2.00
01.07.2011.
2981 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Fizikalna')

Fizikalna
FIZIKALNA

Fizikalna323.exe

3.23
29.03.2011.
2491 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Fizikalna')

Fizikalna
FIZIKALNA

Fizikalna322.exe

3.22
07.03.2011.
2540 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Fizikalna')

Metus
METUS

Metus338.exe

3.38
28.02.2011.
2501 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Metus')

speci211
SPECIMED

Specimed220.exe

2.20
26.10.2010.
1540 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\SpeciMed')

ds
GERON INFO

-
01.09.2009.
1746 KB

Ažurirane upute za Geron, ver. 2.20

Fizikalna
FIZIKALNA

Fizikalna309.exe

3.09
01.09.2009.
1921 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Fizikalna')

Metus
METUS

Metus307.exe

3.07
01.09.2009.
1889 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Metus')


SPECIMED

Specimed210.exe

2.10
15.11.2008.
585 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\SpeciMed')

Fizikalna
FIZIKALNA

fizikupute.exe

-
06.10.2002.
714 KB

Upute

Glavna knjiga

GlavnaK111.exe

1.11
19.04.2005.
363 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom. Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Glavna knjiga')

Kadrovnik

KADROVNIK

 

Kadrovnik1.12-upd.exe

-
17.02.2004.
382 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom. Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\Kadrovnik')

Vidi prikaz programa ovdje

Uputstva


SPECI-MED

SpeciUpute.exe

-
24.04.2002.
269 KB

Upute, 1. dio

SpeciUpute2.exe

-
11.06.2002.
173 KB

Upute, 2. dio


Powerpos

powerpos.exe

1.25
28.05.2007.
1.028 KB

Skinuti .exe datoteku klikom na link i pohraniti je na tvrdom disku. Pokrenuti datoteku dvostrukim klikom. Odabrati direktorij u kojem se nalazi program (obično je to 'C:\Program Files\PowerPos')

) 2003.-2004. Powersoft d.o.o.