Powersoft d.o.o.
  [O Nama] [Hardware] [Software] [Servis] [Download] [Pitanja] [Kontakt] [Home]  
Powersoft
      d.o.o. za informatički inženjering  

              Kozarčeva 3
              43500 Daruvar
              Hrvatska

                &nbs                  Fizikalna

Sustav za programsku podršku
ustanovama za pružanje usluga
FIZIKALNE TERAPIJE


O programu ...

Programski sustav FIZIKALNA cjelokupan je sustav za programsku podršku ustanovama za pružanje usluga fizikalne terapije.
Svrha mu je efikasnija obrada podataka i pružanje kvalitetnih informacija vezanih uz pružanje fizikalne terapije.
Efikasnost je provedena kroz niz procedura koje automatiziraju manuelne radnje, što znači znatne uštede u vremenu i nestanak mukotrpnih poslova u vođenju administracije.

Postoji niz automatiziranih procedura kao što su:
  • automatsko kreiranje terapijskih lista

  • automatsko kreiranje računa
    jednom kreiran račun se može ispisati na papir u obliku koji je postojao prije nego je HZZO definirao skupni i osobni račun (01.04.2002.) i u definiranom obliku skupnog i osobnog računa s pohranom na disketu prema zahtjevima HZZO-a.)

  • automatsko kreiranje prijedloga temeljem postojećih

  • kreiranje plana i rasporeda

  • proračun angažiranosti fizioterapeuta u vremenskom razdoblju

Kreiranje diskete za HZZO i ispis tiskanica se postiže jednostavnim klikom na gumb i zadavanjem izvještajnog perioda.
Kvaliteta informacija je omogućena smanjenjem mogućnosti pogrešaka i dodatnim sumarnim izvješćima koja se također kreiraju automatski.

Program se konstantno prilagođava novim zahtjevima HZZO-a u vezi načina fakturiranja i dostavljanja faktura na disketi.

Klik za uvećanje! Klik za uvećanje!

Imate li pitanja?
Pogledajte učestalo postavljanja pitanja ili nas kontaktirajte.

Download
Skinite posljednju inačicu programa ili uputstva za rad ovdje.
© 2003. Powersoft d.o.o.