Powersoft d.o.o.
  [O Nama] [Hardware] [Software] [Servis] [Download] [Pitanja] [Kontakt] [Upload] [Home]  
Powersoft
      d.o.o. za informatički inženjering  

              Kozarčeva 3
              43500 Daruvar
              Hrvatska
SERVIS


Usluga servisa obuhvaća slijedeće:
  • servisiranje računalne opreme (za vrijeme i nakon isteka jamstvenog roka)
  • ugradnja/nadogradnja računalnih komponenti i instalacija driver-a
  • održavanje računalne opreme (perodična čišćenja i podešavanja sustava)
  • "On-site" servis u roku 24 sata (za potpisnike ugovora o održavanju)
  • antivirusna zaštita
  • instalacije mrežne oprema (LAN, WAN)
  • instalacije i podešavanja operativnih sustava
© 2003. Powersoft d.o.o.