Powersoft d.o.o.
  [O Nama] [Hardware] [Software] [Servis] [Download] [Pitanja] [Kontakt] [Home]  
Powersoft
      d.o.o. za informatički inženjering  

              Kozarčeva 3
              43500 Daruvar
              Hrvatska

Speci-med

Program za evidenciju usluga u
ordinacijama SPECIJALISTIČKE
zdravstvene zaštite


O programu ...

Programski sustav SPECI-MED je sustav za evidenciju usluga u ordinacijama specijalističke zdravstvene zaštite.

Svrha mu je efikasnija obrada podataka i pružanje kvalitetnih informacija vezanih uz pružanje specijalističke zdravstvene zaštite, a prvenstveno u svrhu transfera podataka u HZZO u digitalnom obliku, prema zahtjevima HZZO-a.

Efikasnost je provedena kroz niz procedura koje automatiziraju manuelne radnje, što znači znatne uštede u vremenu i nestanak mukotrpnih poslova u vođenju administracije i bespotrebnih upisivanja već jednom unesenih podataka.

Kreiranje diskete za HZZO i ispis tiskanica (osobni računi) postiže se jednostavnim pritiskom na gumb i zadavanjem izvještajnog perioda.

Programa se konstantno prilagođava novim zahtjevima HZZO-a u vezi načina fakturiranja i dostavljanja faktura na disketi.
Klik za uvećanje!
Klik za uvećanje!
Imate li pitanja?
Pogledajte učestalo postavljanja pitanja ili nas kontaktirajte.

Download
Skinite posljednju inačicu programa ili uputstva za rad ovdje.
© 2003. Powersoft d.o.o.